Back to Top


info@ipmaturkey.org

e-EĞİTİME GİRİŞ


IPMA PROJE YÖNETİM SERTİFİKALARI

IPMA Yeterlilik Esasları (IPMA Competence Baseline, ICB®), çağdaş bir proje yönetimi için temel şartları, görevleri, uygulamaları, becerileri, işlevleri, yönetim süreçlerini, yöntemleri, teknikleri ve araçları tanımlamakta, yenilikçi ve gelişmiş deneyim ve uzman bilgisi içermektedir.
IPMA sertifika sistemi dünya çapında tanınırlığı ve geçerliliği olan küresel bir programdır. Sertifikalar tüm dünyada geçerlidir. IPMA’nın proje yönetim sertifikasyon sistemi ISO-IEC 17024 standardına dayanmaktadır. Bu standart;
- Sertifikasyon ile uğraşan kurumların uyması gereken kuralları,
- Yeterlilik, bilgi, beceri ve yetenek gibi bireysel özellikleri içermektedir.
Benzer standartları, kuralların ve prosedürlerin uygulandığı belirli insan grupları ile ilgili ölçütleri kapsamaktadır. Sertifikasyon programlarına katılım, kişilerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmekte, proje yönetimi kalitesini arttırmakta, proje amaçlarına daha etkili bir şekilde ulaşmaya yardımcı olmaktadır.
IPMA 4-LC diye adlandırılan dört farklı seviye belirlenmiştir.

Sertifika sistemi hakkında geniş bilgi için...

İNDİR

IPMA Sertifika Seviyeleri

IPMA Level A: Certified Projects Director

Bu seviye, bu sertifikaya sahip kişilerin, bir portföy yada programı uygun kaynak, metodoloji ve araçlarla yönetebileceği anlamına gelmektedir.

 

Sınav Ücreti = 24,000 TL

IPMA Level B: Certified Senior Project Manager

Bu seviye, bu sertifikaya sahip kişilerin, kapsamlı projeleri uygun kaynak, metodoloji ve araçlarla yönetebileceği anlamına gelmektedir.

 

Sınav Ücreti = 12,000 TL

IPMA Level C: Certified Project Manager

Bu seviye, bu sertifikaya sahip kişilerin, tecrübe düzeyine uygun olan bir projeye liderlik yapabileceği anlamına gelmektedir.

 

Sınav Ücreti = 4,000 TL

 

IPMA Level D: Certified Project Management Associate

Bu seviye, bu sertifikaya sahip kişilerin, Proje Yönetiminde bilgi ve becerilerini uygulayabileceği anlamına gelmektedir.

 

Sınav Ücreti = 2,800 TL

Kimler Sertifika Almaktadır

Proje yönetimi kavram, yöntem, araç ve teknikleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen ve uluslararası geçerli bir IPMA Proje Yönetimi Sertifikası almak isteyen proje yöneticileri, proje liderleri, proje paydaşları, proje müşterisi, proje ekip üyesi, fonksiyonel yöneticiler, operasyon yöneticileri, Proje Yönetim Ofisi çalışanları, kişisel gelişim ve kariyerini ilerletmek isteyen her sektörden bireyler bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

  • IT ve Telekominikasyon

  • Ar-Ge kuruluşları

  • Kamu kuruluşları

  • Bankacılık ve sigortacılım

  • Danışmanlık Kuruluşları

  • Eğitim kurumları

  • Akademik kurumlar

  • Lojistik ve taşımacılık

  • Havacılık ve savunma sanayi

  • Endüstri (inşaat, otomotiv, petrol, doğalgaz)